JUNTA DIRECTIVA

  • Imprimir

PRESIDENTE:
Andrés Soto Varela

VICEPRESIDENTES:
Mercedes Piñeiro López
Marcos Rossi Izquierdo

SECRETARIA:
Ana Faraldo García

TESORERO:
Antonio Lirola Delgado

VOCALES:
Juan Manuel Cajade Frías (Santiago de Compostela)
Jacobo Chao Vieites (Ferrol)
Fausto Fernandes (Portugal)
Celia Lendoiro Otero (Ourense)
Anselmo Padín Seara (A Coruña)

Adela Pérez-Carro Ríos (Vigo)
Nieves Rodríguez Acevedo (Pontevedra)
Elena San Román Rodríguez (Lugo)